Publiczne Przedszkole W Przylesiu


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Przylesiu

Adres Publiczne Przedszkole W Przylesiu

135b
Miejscowość Przylesie
Kod pocztowy 49-332
Gmina Olszanka
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Przylesiu

774124190
Strona
Regon 53059069800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Przylesiu znajduje się w miejscowości Przylesie pod adresem - 135b. Numer tel. do przedszkola to 774124190. Numer fax: 774124190. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Olszanka, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.szkolawprzylesiu.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 53059069800000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 40, z czego 20 to dziewczynki, a 20 to chłopcy. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Mapa