Przedszkole Nr 376 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 376 Z Oddziałami Integracyjnymi

Adres Przedszkole Nr 376 Z Oddziałami Integracyjnymi

Admiralska 17
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-910
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 376 Z Oddziałami Integracyjnymi

226813757
Regon 01523267000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 376 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Admiralska 17. Telefon do przedszkola to 226813757. Numer fax: 226813757. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.p376waw.szkolnastrona.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01523267000000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 220, z czego 99 stanowiły dziewczynki, a 121 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,6. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa