Li Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki


Najważniejsze informacje - Li Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Li Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki

Kadrowa 5/15
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-421
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Li Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki

226119391
Regon 00079911500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Li Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kadrowa 5/15. Telefon do liceum to 226119391. Numer faksu: 226119391. Liceum działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.lilo.edu.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 00079911500000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 424, z czego 182 to uczennice, a 242 to wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 43 nauczycieli, z czego 30 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 2,31. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych liceów (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 145 54,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 145 69,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 139 80,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 82,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 93,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 54,30 % 96 (z 238) 95 (z 238) 95 (z 238) 223 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 69,40 % 59 (z 238) 59 (z 238) 59 (z 238) 121 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 80,70 % 79 (z 234) 79 (z 234) 79 (z 234) 120 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 82,00 % 36 (z 126) 36 (z 126) 36 (z 126) 52 (z 368)
język rosyjski pisemny podstawowy 93,00 % 25 (z 99) 25 (z 99) 25 (z 99) 33 (z 395)

Mapa