Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126

Patron Bohaterów Westerplatte

Adres Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126

gen. K. Ziemskiego 22
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-408
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126

226119339
Regon 01606117600011
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem gen. K. Ziemskiego 22. Numer telefonu do gimnazjum to 226119339. Nr faksu: 226119339. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gim126.waw.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 01606117600011.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 224, z czego 122 to gimnazjalistki, a 102 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 24 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.55.665.66
20068.415.065.06
20072.986.226.22
20083.135.455.45
20094.934.194.19
20103.564.184.18
20110.334.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.265.215.21
20065.56.086.08
2007-0.125.945.94
20083.735.595.59
20093.474.894.89
20104.074.84.8
20111.314.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa