Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

27
Miejscowość Chruściel
Kod pocztowy 14-526
Gmina Płoskinia
Powiat braniewski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

552431195
Regon 00121927800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Chruściel pod adresem 27. Numer tel. do szkoły podstawowej to 552431195. Nr fax: 552431195. Jednostka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Płoskinia, powiat braniewski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00121927800000.

Szkoła Podstawowa naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 65, z czego 34 stanowiły dziewczynki, a 31 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,6. Powiat braniewski ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 2833 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (157,39 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Chruściel: 1
  • w gminie Płoskinia: 1
  • powiat braniewski: 21
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa