Szkoła Podstawowa Nr 217 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 217 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Obrońcy Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie

Adres Szkoła Podstawowa Nr 217 Z Oddziałami Integracyjnymi

Paderewskiego 45
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-450
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 217 Z Oddziałami Integracyjnymi

226119433
Regon 00080132600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 217 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Paderewskiego 45. Numer tel. do szkoły podstawowej to 226119433. Faks: 226119433. Jednostka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp217.pl. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00080132600000.

Szkoła Podstawowa Nr 217 Z Oddziałami Integracyjnymi rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 845, z czego 399 stanowiły dziewczynki, a 446 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 85 nauczycieli, z czego 77 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 9,63. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa