Gimnazjum W Szonowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Szonowicach

Adres Gimnazjum W Szonowicach

M Konopnickiej 2
Miejscowość Szonowice
Kod pocztowy 47-411
Gmina Rudnik
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum W Szonowicach

324106578
Regon 27758702200046
Organ prowadzący Parafialne Towarzystwo Oświatowe w Gamowie

Gimnazjum W Szonowicach znajduje się w miejscowości Szonowice pod adresem M Konopnickiej 2. Numer telefonu do szkoły to 324106578. Numer fax: 324106578. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Rudnik, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 27758702200046. Organ rejestrujący dla Gimnazjum W Szonowicach to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat raciborski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół gimnazjalnych (124 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-10-4.07-7.2
2007-9.98-5.03-8.76
2008-0.13-3.69-1.87
2009-13.64-2.88-2.45
20102.39-3.28-1.91
2011-1.76-4.68-3.14
Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-7.63-3.26-5.9
2007-2.89-3.55-4.08
2008-0.24-2.5-3.1
2009-17.47-4.08-5.44
2010-2.23-4.13-3.22
2011-2.35-3.63-1.46

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa