Publiczne Gimnazjum W Margoninie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Margoninie

Adres Publiczne Gimnazjum W Margoninie

Polna 6
Miejscowość Margonin
Kod pocztowy 64-830
Gmina Margonin
Powiat chodzieski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Margoninie

672846799
Strona
Regon 57085441000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Margoninie znajduje się w miejscowości Margonin pod adresem Polna 6. Nr tel. do szkoły to 672846799. Numer fax: 672846046. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Margonin, powiat chodzieski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.margonin.net.pl/pgmargonin. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 57085441000000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 231, z czego 105 to uczennice, a 126 stanowili gimnazjaliści. Powiat chodzieski ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 1602 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (114,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.01-3.83-6.01
2006-4.97-3.31-4.97
2007-8.42-3.63-8.42
2008-8.44-6.62-8.44
2009-0.88-7.72-13.7
2010-2.16-2.43-12.79
2011-1.81-5.17-11.8
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.63-2.5-2.63
2006-4.81-3.25-4.81
2007-5.72-1.99-5.72
2008-5.93-5.11-5.93
2009-2.6-7.76-11.1
2010-24.09-3.23-11.67
2011-20.04-3.96-10.65

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa