Przedszkole Samorządowe W Margoninie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Margoninie

Adres Przedszkole Samorządowe W Margoninie

POZNAŃSKA 10
Miejscowość Margonin
Kod pocztowy 64-830
Gmina Margonin
Powiat chodzieski
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Margoninie

672846113
Strona
Regon 57031329800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Margoninie mieści się w miejscowości Margonin pod adresem POZNAŃSKA 10. Numer telefonu do przedszkola to 672846113. Fax: 672846113. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Margonin, powiat chodzieski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole.margonin.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 57031329800000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 242, z czego 112 stanowiły dziewczynki, a 130 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,5. Powiat chodzieski ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 807 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (57,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Margonin: 1
  • w gminie Margonin: 3
  • powiat chodzieski: 18
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa