Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Biskup Michał Kozal

Adres Gimnazjum

4 Stycznia 8
Miejscowość Białośliwie
Kod pocztowy 89-340
Gmina Białośliwie
Powiat pilski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

672875587
Strona
Regon 57085519000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Białośliwie pod adresem 4 Stycznia 8. Numer telefonu do gimnazjum to 672875587. Fax: 672875587. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Białośliwie, powiat pilski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gimnazjumbialosliwie.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 57085519000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 173, z czego 80 to gimnazjalistki, a 93 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,56. Powiat pilski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4236 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół gimnazjalnych (184,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Białośliwie: 3
  • w gminie Białośliwie: 4
  • powiat pilski: 73
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.13-0.54-4.13
2006-3.77-0.87-3.77
2007-4.1-0.22-4.1
2008-2.53-0.35-2.53
2009-2.23-1.21-2.23
2010-2.48-0.42-2.48
2011-1.95-0.86-1.95
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.08-1.98-3.08
2006-6.86-0.76-6.86
2007-5.30.27-5.3
2008-3.67-0.79-3.67
2009-6.13-0.94-6.13
2010-5.08-1.27-5.08
2011-6.5-1.34-6.5

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa