Publiczne Gimnazjum W Lipiej Górze


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Lipiej Górze

Patron Władyslaw Reymont

Adres Publiczne Gimnazjum W Lipiej Górze

64
Miejscowość Lipia Góra
Kod pocztowy 64-820
Gmina Szamocin
Powiat chodzieski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Lipiej Górze

672833610
Strona
Regon 57207591100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Lipiej Górze znajduje się w miejscowości Lipia Góra pod adresem 64. Numer telefonu do gimnazjum to 672833610. Numer fax: 672833610. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Szamocin, powiat chodzieski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zslipiagora.edu.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 57207591100000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 50, z czego 26 to dziewczynki, a 24 stanowili chłopcy. Powiat chodzieski ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 1602 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół gimnazjalnych (114,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-12.57-3.83-5.63
2006-4.32-3.31-6.03
2007-6.69-3.63-5.11
2008-7.97-6.62-5.89
2009-13.17-7.72-10.42
2010-6.52-2.43-3.91
2011-13.46-5.17-8.71
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-12.02-2.5-3.63
2006-3.74-3.25-3.77
2007-3.18-1.99-1.24
2008-7.57-5.11-4.56
2009-11.64-7.76-7.9
2010-6.5-3.23-2.65
2011-7.3-3.96-4.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa