Publiczne Gimnazjum W Szamocinie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Szamocinie

Adres Publiczne Gimnazjum W Szamocinie

19 Styxznia 29
Miejscowość Szamocin
Kod pocztowy 64-820
Gmina Szamocin
Powiat chodzieski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Szamocinie

672848094
Strona
Regon 57085671600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Szamocinie znajduje się w miejscowości Szamocin pod adresem 19 Styxznia 29. Telefon do szkoły to 672848094. Numer faksu: 672848094. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Szamocin, powiat chodzieski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsszamocin.webpark.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 57085671600000.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 260, z czego 135 stanowiły uczennice, a 125 stanowili gimnazjaliści. Powiat chodzieski ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 1602 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (114,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Mapa