Gminne Przedszkole Publiczne


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole Publiczne

Adres Gminne Przedszkole Publiczne

Plac Wolności 31
Miejscowość Szamocin
Kod pocztowy 64-820
Gmina Szamocin
Powiat chodzieski
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole Publiczne

672848207
Regon 57026241900000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole Publiczne mieści się w miejscowości Szamocin pod adresem Plac Wolności 31. Nr tel. do przedszkola to 672848207. Nr faksu: 672848207. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Szamocin, powiat chodzieski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 57026241900000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 216, z czego 105 to uczennice, a 111 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 15 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,5. Powiat chodzieski ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 807 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (57,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Szamocin: 1
  • w gminie Szamocin: 1
  • powiat chodzieski: 18
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa