Niepubliczne Gimnazjum W Szamocinie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum W Szamocinie

Adres Niepubliczne Gimnazjum W Szamocinie

Szkolna 11
Miejscowość Szamocin
Kod pocztowy 64-820
Gmina Szamocin
Powiat chodzieski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum W Szamocinie

672556055
Regon 30219181600002
Organ prowadzący Małgorzata Biernat,Agnieszka Kosicka,Ryszard Kosic

Niepubliczne Gimnazjum W Szamocinie znajduje się w miejscowości Szamocin pod adresem Szkolna 11. Telefon do szkoły to 672556055. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Szamocin, powiat chodzieski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 30219181600002. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Gimnazjum W Szamocinie to gmina.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat chodzieski ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 1602 uczniów w powiecie przypada 14 innych gimnazjów (114,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Mapa