Gimnazjum Dla Dorosłych W Szamocinie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych W Szamocinie

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych W Szamocinie

19 Stycznia 29
Miejscowość Szamocin
Kod pocztowy 64-820
Gmina Szamocin
Powiat chodzieski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych W Szamocinie

672848094
Strona
Regon 30153434900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Dla Dorosłych W Szamocinie znajduje się w miejscowości Szamocin pod adresem 19 Stycznia 29. Numer tel. do gimnazjum to 672848094. Nr fax: 672848094. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Szamocin, powiat chodzieski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem zsszamocin.webpark.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 30153434900000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat chodzieski ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 1602 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół gimnazjalnych (114,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.3-3.83-5.63
2006-7.75-3.31-6.03
2007-3.53-3.63-5.11
2008-3.82-6.62-5.89
2009-7.67-7.72-10.42
2010-1.3-2.43-3.91
2011-3.97-5.17-8.71
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.76-2.5-3.63
2006-3.81-3.25-3.77
20070.71-1.99-1.24
2008-1.55-5.11-4.56
2009-4.16-7.76-7.9
20101.18-3.23-2.65
2011-0.9-3.96-4.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa