Punkt Przedszkolny Przy Zespole Szkół W Wieczfni Kościelnej


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Zespole Szkół W Wieczfni Kościelnej

Adres Punkt Przedszkolny Przy Zespole Szkół W Wieczfni Kościelnej

21
Miejscowość Grzebsk
Kod pocztowy 06-513
Gmina Wieczfnia Kościelna
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna
Regon 00082060200038
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Zespole Szkół W Wieczfni Kościelnej znajduje się w miejscowości Grzebsk pod adresem 21. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00082060200038.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 9, z czego 5 stanowiły uczennice, a 4 to uczniowie. Powiat mławski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1170 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (90 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa