Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im. Papieża Jana Pawła II

Adres Gimnazjum

56 c
Miejscowość Wieczfnia Kościelna
Kod pocztowy 06-513
Gmina Wieczfnia Kościelna
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

236540013
Regon 13042441700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Wieczfnia Kościelna pod adresem 56 c. Numer tel. do szkoły to 236540013. Nr fax: 236540013. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 13042441700000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 151, z czego 64 to dziewczynki, a 87 to uczniowie. Powiat mławski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2564 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (150,82 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.18-1.87-8.18
2006-2.38-2.58-2.38
2007-7.86-1.77-7.86
2008-5.93-3.14-5.93
2009-4.49-2.46-4.49
2010-7.48-3.83-7.48
20110.69-4.120.69
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.150.96-6.15
2006-2.59-2.41-2.59
2007-7.22-2.02-7.22
2008-5.9-3.11-5.9
2009-4.12-1.43-4.12
2010-2.36-2.6-2.36
20112.81-2.092.81

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa