Szkoła Podstawowa W Bieśniku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Bieśniku

Patron Święta Królowa Jadwiga

Adres Szkoła Podstawowa W Bieśniku

102
Miejscowość Bieśnik
Kod pocztowy 38-331
Gmina Łużna
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Bieśniku

183540680
Regon 49067424000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Bieśniku mieści się w miejscowości Bieśnik pod adresem - 102. Nr tel. do szkoły to 183540680. Jednostka szkolna mieści się na obszarze gminy Łużna, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49067424000000.

Szkoła Podstawowa W Bieśniku naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 42, z czego 20 stanowiły dziewczynki, a 22 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,38 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,78. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 7366 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (116,92 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bieśnik: 1
  • w gminie Łużna: 4
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa