Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Bataliony Chłopskie

Adres Szkoła Podstawowa

brak 29
Miejscowość Wilczyska
Kod pocztowy 38-350
Gmina Bobowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

183550112
Regon 49066988700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Wilczyska pod adresem brak 29. Telefon do szkoły to 183550112. Numer faksu: 183550112. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Bobowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49066988700000.

Szkoła Podstawowa uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 114, z czego 52 stanowiły dziewczynki, a 62 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4,5. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 7366 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (116,92 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wilczyska: 2
  • w gminie Bobowa: 12
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa