Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego "edukacja"


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

Patron książe Józef Poniatowski

Adres Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

Inżynierska 2/4
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 93-569
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

426368153
Strona
Regon 47051789700046
Organ prowadzący Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"

Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego "edukacja" mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Inżynierska 2/4. Telefon do gimnazjum to 426368153. Nr fax: 426366210. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem to.edu.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47051789700046. Organ rejestracyjny dla Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego "edukacja" to gmina.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych jednostek gimnazjalnych (166,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Mapa