Szkoła Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

Wesoła 1
Miejscowość Tomaszów Lubelski
Kod pocztowy 22-600
Gmina miasto Tomaszów Lubelski
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

846659440
Regon 95121971300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Przysposabiająca Do Pracy mieści się w miejscowości Tomaszów Lubelski pod adresem Wesoła 1. Telefon do placówki to 846659440. Fax: 846659440. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 95121971300000.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 12, z czego 5 to słuchaczki, a 7 to kursanci. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 33 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo lubelskie - 898. Na 252 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek edukacyjnych (7,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,31 (6560 uczniów na 898 placówek).

Mapa