Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Patron Marszałek Józef Piłsudski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Żołnierzy Września 1
Miejscowość Tomaszów Lubelski
Kod pocztowy 22-600
Gmina miasto Tomaszów Lubelski
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

846644454
Strona
Regon 00071999000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 mieści się w miejscowości Tomaszów Lubelski pod adresem Żołnierzy Września 1. Numer tel. do szkoły to 846644454. Numer fax: 846644454. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terytorium gminy Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.republika.pl/sp2tomaszow. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00071999000000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 556, z czego 286 to dziewczynki, a 270 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 40 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 20. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (99,21 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tomaszów Lubelski: 9
  • w gminie Tomaszów Lubelski: 9
  • powiat tomaszowski: 45
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa