Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Rzewniu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Rzewniu

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Rzewniu

19
Miejscowość Rzewnie
Kod pocztowy 06-225
Gmina Rzewnie
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Rzewniu

297673045
Regon 55072204900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Rzewniu mieści się w miejscowości Rzewnie pod adresem 19. Nr tel. do gimnazjum to 297673045. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Rzewnie, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 55072204900000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 99, z czego 51 stanowiły uczennice, a 48 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 0,86. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych jednostek gimnazjalnych (115,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Rzewnie: 3
  • w gminie Rzewnie: 6
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.08-5.36-8.08
2006-2.67-5.06-2.67
2007-6.05-4.99-6.05
2008-4.41-5.23-4.41
2009-7.59-3.14-7.59
20102.79-3.792.79
2011-4.29-2.44-4.29
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.19-5.21-10.19
2006-9.28-4.77-9.28
2007-6.27-5.21-6.27
2008-6.24-5.31-6.24
2009-10.61-4.33-10.61
2010-1.23-5.21-1.23
2011-7.35-4.17-7.35

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa