Publiczna Szkoła Podstawowa W Orłowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Orłowie

Patron 0

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Orłowie

10/4
Miejscowość Łachy Włościańskie
Kod pocztowy 06-225
Gmina Rzewnie
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Orłowie

297680739
Strona
Regon 00069701800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Orłowie mieści się w miejscowości Łachy Włościańskie pod adresem 10/4. Numer telefonu do szkoły to 297680739. Fax: 297680739. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Rzewnie, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.psporlowo.biposwiata.pl. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00069701800000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Orłowie przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 25, z czego 7 to uczennice, a 18 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,32 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 1. Powiat makowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3333 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (133,32 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łachy Włościańskie: 1
  • w gminie Rzewnie: 6
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa