Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron Obrońców Różana

Adres Publiczne Gimnazjum

Szkolna 3
Miejscowość Różan
Kod pocztowy 06-230
Gmina Różan
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

297669924
Strona
Regon 55072426100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Różan pod adresem Szkolna 3. Numer telefonu do gimnazjum to 297669924. Fax: 297669924. Gimnazjum działa na terytorium gminy Różan, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www gimnazjum znajdziemy pod adresem www.gimrozan.oswiata.org.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55072426100000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 139, z czego 57 stanowiły gimnazjalistki, a 82 to chłopcy. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (115,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Różan: 3
  • w gminie Różan: 3
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.87-5.36-4.87
2006-5.88-5.06-5.88
2007-0.25-4.99-0.25
2008-0.94-5.23-0.94
2009-0.03-3.14-0.03
2010-3.76-3.79-3.76
2011-3.47-2.44-3.47
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.76-5.21-7.76
2006-7.91-4.77-7.91
2007-2.57-5.21-2.57
2008-4.4-5.31-4.4
2009-2.04-4.33-2.04
2010-4.48-5.21-4.48
2011-3.65-4.17-3.65

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa