Szkoła Podstawowa W Oleśnicy


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Oleśnicy

Adres Szkoła Podstawowa W Oleśnicy

Oleśnica 5
Miejscowość Oleśnica
Kod pocztowy 64-800
Gmina Chodzież
Powiat chodzieski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Oleśnicy

672826316
Regon 57033413600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Oleśnicy mieści się w miejscowości Oleśnica pod adresem Oleśnica 5. Telefon do szkoły to 672826316. Jednostka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Chodzież, powiat chodzieski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 57033413600000.

Szkoła Podstawowa W Oleśnicy uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 100, z czego 52 to dziewczynki, a 48 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,17. Powiat chodzieski ma zarejestrowane 14 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 3054 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół podstawowych (218,14 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Oleśnica: 1
  • w gminie Chodzież: 4
  • powiat chodzieski: 18
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa