Szkoła Podstawowa W Wielopolu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wielopolu

Adres Szkoła Podstawowa W Wielopolu

158
Miejscowość Wielopole
Kod pocztowy 33-210
Gmina Olesno
Powiat dąbrowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wielopolu

146411088
Strona
Regon 00127785000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wielopolu znajduje się w miejscowości Wielopole pod adresem 158. Nr tel. do szkoły podstawowej to 146411088. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Olesno, powiat dąbrowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły można odwiedzić pod adresem spwielopole.republika.pl. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00127785000000.

Szkoła Podstawowa W Wielopolu naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 29, z czego 12 to dziewczynki, a 17 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,34 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,25. Powiat dąbrowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 3476 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (108,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wielopole: 1
  • w gminie Olesno: 9
  • powiat dąbrowski: 37
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa