Publiczna Szkoła Podstawowa W Mirowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Mirowie

Patron 0

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Mirowie

MIRÓW 34
Miejscowość Mirów Stary
Kod pocztowy 26-503
Gmina Mirów
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Mirowie

486283916
Regon 00026904400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Mirowie mieści się w miejscowości Mirów Stary pod adresem MIRÓW 34. Numer tel. do szkoły podstawowej to 486283916. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Mirów, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00026904400000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Mirowie przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 164, z czego 61 stanowiły uczennice, a 103 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 17 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,13. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mirów Stary: 2
  • w gminie Mirów: 5
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa