Publiczna Szkoła Podstawowa W Zbijowie Małym


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Zbijowie Małym

Patron ks.Bonawentura Stachura

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Zbijowie Małym

1
Miejscowość Zbijów Mały
Kod pocztowy 26-503
Gmina Mirów
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Zbijowie Małym

486292506
Regon 00114554500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Zbijowie Małym mieści się w miejscowości Zbijów Mały pod adresem 1. Nr tel. do szkoły to 486292506. Faks: 486292510. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Mirów, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00114554500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Zbijowie Małym naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 43, z czego 15 to uczennice, a 28 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 0,13. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zbijów Mały: 1
  • w gminie Mirów: 5
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa