Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Adres Publiczne Gimnazjum

T. Kościuszki 51b
Miejscowość Jastrząb
Kod pocztowy 26-502
Gmina Jastrząb
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

486284031
Regon 67197426000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Jastrząb pod adresem T. Kościuszki 51b. Telefon do szkoły to 486284031. Nr faksu: 486284004. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 67197426000000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 201, z czego 107 stanowiły gimnazjalistki, a 94 stanowili uczniowie. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1387 uczniów w powiecie przypada 7 innych jednostek gimnazjalnych (198,14 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.11-4.12-4.11
2006-3.26-2.44-3.26
2007-5.01-5.42-5.01
2008-6-6.89-6
2009-5.28-3.65-5.28
2010-0.7-4.38-0.7
20111.18-5.511.18
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.04-6.13-8.04
2006-5.84-5.27-5.84
2007-8.11-5.7-8.11
2008-2.85-5.67-2.85
2009-3.7-4.47-3.7
2010-1.35-7-1.35
20115.4-2.585.4

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa