Przedszkole Nr 77 "tęczowe Siódemki"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 77 "Tęczowe Siódemki"

Adres Przedszkole Nr 77 "Tęczowe Siódemki"

JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 4
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-238
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 77 "Tęczowe Siódemki"

713223449
Regon 93011359500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 77 "tęczowe Siódemki" mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 4. Numer telefonu do przedszkola to 713223449. Nr faksu: 713223449. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola odwiedzimy pod adresem www.p77teczowesiodemki.szkolnastrona.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93011359500000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 289, z czego 147 stanowiły uczennice, a 142 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 31 nauczycieli, z czego 25 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,17. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa