Publiczna Szkoła Gastronomiczna "ho - Ga"echnikum We Wrocławiu


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Gastronomiczna "Ho - Ga"Echnikum We Wrocławiu

Adres Publiczna Szkoła Gastronomiczna "Ho - Ga"Echnikum We Wrocławiu

Jedności Narodowej 46 A
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-258
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Gastronomiczna "Ho - Ga"Echnikum We Wrocławiu

713721319
Strona
Regon 93030365700084
Organ prowadzący Agnieszka Świerkocka

Publiczna Szkoła Gastronomiczna "ho - Ga"echnikum We Wrocławiu mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Jedności Narodowej 46 A. Telefon do szkoły to 713721319. Numer fax: 713721319. Szkoła średnia techniczna mieści się na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową technikum można odwiedzić pod adresem www.hoga.edu.pl. Szkoła średnia techniczna widnieje w rejestrze pod numerem 93030365700084. Instytucja rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Gastronomiczna "ho - Ga"echnikum We Wrocławiu to miasto na prawach powiatu.

Kursant technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 234, z czego 181 stanowiły słuchaczki, a 53 stanowili kursanci. W technikum jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 19 na pół etatu. Na słuchacza przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,21. Powiat wrocław ma zarejestrowane 30 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 6182 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół średnich technicznych (206,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 207,34 (37735 wychowanków na 182 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa