Europejska Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Europejska Szkoła Zawodowa

Adres Europejska Szkoła Zawodowa

Kruszwicka 8A
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 53-652
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Europejska Szkoła Zawodowa

713493704
Strona
Regon 02196195000000
Organ prowadzący Robert Burszewski

Europejska Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Kruszwicka 8A. Nr tel. do szkoły zawodowej to 713493704. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.ecks.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 02196195000000. Jednostka rejestrująca dla Europejska Szkoła Zawodowa to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 2314 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (110,19 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa