Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

Kamienna 86
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-547
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

713361861
Strona
Regon 93293217900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Kamienna 86. Nr tel. do szkoły to 713361861. Numer faksu: 713361861. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zsg.wroclaw.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93293217900000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 171, z czego 63 to kursantki, a 108 stanowili słuchacze. Powiat wrocław ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 2314 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (110,19 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa