Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Patron Polskich Zwycięzców Enigmy

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-447
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

713438077
Strona
Regon 93280065000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21. Numer telefonu do szkoły to 713438077. Numer faksu: 713419523. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zstie.edu.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93280065000000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 2314 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (110,19 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa