Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe

Patron brak

Adres Przedszkole Samorządowe

Stanisława Platera 7
Miejscowość Konstantynów
Kod pocztowy 21-543
Gmina Konstantynów
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe

833414166
Strona
Regon 00096675400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe znajduje się w miejscowości Konstantynów pod adresem Stanisława Platera 7. Telefon do przedszkola to 833414166. Nr fax: 833414166. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Konstantynów, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem brak. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00096675400000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce to 86, z czego 49 stanowiły uczennice, a 37 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat bialski ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 1458 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (60,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Konstantynów: 3
  • w gminie Konstantynów: 4
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa