Przedszkole Nr 55


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 55

Adres Przedszkole Nr 55

Nowowiejska 36
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-315
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 55

713222077
Regon 93011358900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 55 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Nowowiejska 36. Numer telefonu do przedszkola to 713222077. Nr faksu: 713222077. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.p55wroc.szkolnastrona.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 93011358900000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 140, z czego 71 to dziewczynki, a 69 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,67. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa