Szkoła Podstawowa Nr 78


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 78

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Szkoła Podstawowa Nr 78

Jedności Narodowej 195
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-303
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 78

717876930
Regon 00069248100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 78 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Jedności Narodowej 195. Telefon do szkoły podstawowej to 717876930. Nr faksu: 717876936. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp78.wroclaw.pl. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00069248100000.

Szkoła Podstawowa Nr 78 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 378, z czego 202 stanowiły dziewczynki, a 176 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 35 na pełen etat oraz 12 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,92. Powiat wrocław ma zarejestrowane 102 szkoły podstawowe, a województwo dolnośląskie - 793. Na 28300 uczniów w powiecie przypada 102 innych szkół podstawowych (277,45 na placówkę), a średnia w województwie to 202,45 (160540 uczniów na 793 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa