Szkoła Podstawowa Nr 107


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 107

Patron im.Piotra Włostowica

Adres Szkoła Podstawowa Nr 107

Bolesława Prusa 64
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-318
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 107

713225872
Regon 00069251200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 107 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Bolesława Prusa 64. Nr tel. do szkoły podstawowej to 713225872. Nr fax: 713225872. Instytucja edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp107.wroclaw.pl. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00069251200000.

Szkoła Podstawowa Nr 107 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 432, z czego 224 stanowiły dziewczynki, a 208 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 45 nauczycieli, z czego 30 w pełnym wymiarze godzin oraz 15 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat wrocław ma zarejestrowane 102 szkoły podstawowe, a województwo dolnośląskie - 793. Na 28300 uczniów w powiecie przypada 102 innych szkół podstawowych (277,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa