Przedszkole Nr 3


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 3

Patron ,, Wesoła Trójeczka"

Adres Przedszkole Nr 3

Nowowiejska 80
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-315
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 3

713221887
Regon 93011345400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 3 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Nowowiejska 80. Telefon do przedszkola to 713221887. Numer fax: 713221887. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 93011345400000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 111, z czego 51 to dziewczynki, a 60 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

przedszkole