Przedszkole Nr 109 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 109 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron 0

Adres Przedszkole Nr 109 Z Oddziałami Integracyjnymi

Nowowiejska 80a
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-315
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 109 Z Oddziałami Integracyjnymi

713221570
Regon 93011365500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 109 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Nowowiejska 80a. Telefon do przedszkola to 713221570. Numer faksu: 713221570. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 93011365500000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 241, z czego 129 to dziewczynki, a 112 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 27 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,08. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

przedszkole