Przedszkole Nr 74


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 74

Patron ,,Mały Piekarczyk

Adres Przedszkole Nr 74

Krzywa 3
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-338
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 74

713279044
Regon 00021007400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 74 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Krzywa 3. Nr tel. do przedszkola to 713279044. Faks: 713279044. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole74wroc.neostrada.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00021007400000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 106, z czego 61 to dziewczynki, a 45 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,75. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

przedszkole