Przedszkole Nr 36


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 36

Adres Przedszkole Nr 36

Górska 140
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-318
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 36

328164944
Regon 07235439000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 36 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Górska 140. Nr tel. do przedszkola to 328164944. Numer fax: 338164944. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole36.bielsko.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07235439000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 69, z czego 29 stanowiły dziewczynki, a 40 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa