Przedszkole Nr 26


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 26

Adres Przedszkole Nr 26

Straconki 6
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 26

338164957
Regon 07235183500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 26 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Straconki 6. Numer telefonu do przedszkola to 338164957. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 07235183500000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 73, z czego 32 to uczennice, a 41 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole