Przedszkole Nr6


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr6

Adres Przedszkole Nr6

GÓRALSKA 4
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr6

338161404
Regon 07235022100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr6 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem GÓRALSKA 4. Telefon do przedszkola to 338161404. Nr fax: 338161404. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem WWW.PM6.MZO.BIELSKO.PL. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 07235022100000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 128, z czego 72 stanowiły dziewczynki, a 56 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 11. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa