Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci Słabowidzących "sowy Mądrej Głowy"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy"

Adres Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy"

Pruszyńskiego 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-870
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy"

228340689
Strona
Regon 01109957600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci Słabowidzących "sowy Mądrej Głowy" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Pruszyńskiego 1. Telefon do przedszkola to 228340689. Fax: 228340689. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole245.waw.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 01109957600000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 49, z czego 32 stanowiły uczennice, a 17 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,31 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa