Przedszkolenr181 "wesołe Nutki"


Informacje ogólne

Adres Pruszyńskiego 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-870
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228341630
Fax 226398535
Strona
Regon 01204700900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 102
Liczba uczennic 55
Liczba uczniów 47
Całkowita liczba nauczycieli 10
Nauczyciele - pełen etat 8
Nauczyciele - pół etatu 2

Przedszkolenr181 "wesołe Nutki" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Pruszyńskiego 5. Numer telefonu do przedszkola to 228341630. Numer fax: 226398535. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.wesolenutki.waw.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 01204700900000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 102, z czego 55 stanowiły dziewczynki, a 47 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa