Przedszkole Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2

Adres Przedszkole Nr 2

Leśna 66
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 27151009900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Leśna 66. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 27151009900000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 91, z czego 48 to uczennice, a 43 stanowili chłopcy. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Mapa