Przedszkole Nr 9


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 9

Patron im. Pluszowego Misia

Adres Przedszkole Nr 9

Brzozowa 41
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 9

322274169
Regon 27151014200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 9 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Brzozowa 41. Nr tel. do przedszkola to 322274169. Faks: 322274169. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem przedszkole9tychy.edupage.org. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27151014200000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 100, z czego 50 stanowiły dziewczynki, a 50 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 2,67. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa