Xii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xii Liceum Ogólnokształcące

Adres Xii Liceum Ogólnokształcące

BAŁTYCKA 4
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-136
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xii Liceum Ogólnokształcące

895276431
Strona
Regon 28142379000000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Akademickich w Ol

Xii Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem BAŁTYCKA 4. Nr tel. do szkoły to 895276431. Fax: 895276431. Liceum działa na obszarze gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę internetową liceum można odwiedzić pod adresem www.akademickie.olsztyn.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 28142379000000. Organ rejestrujący dla Xii Liceum Ogólnokształcące to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 95, z czego 49 to wychowanki, a 46 to licealiści. W liceum pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 19 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,05. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 42 licea, a województwo warmińsko-mazurskie - 258. Na 4585 uczniów w powiecie przypada 42 innych jednostek licealnych (109,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 93,76 (24189 wychowanków w wieku licealnym na 258 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa